Хелиос АД
Хелиос АД - внос и дистрибуция на гуми за строителна техника
Контакти:
Севлиево Зона Изток 1 ПК 109
Телефон: +359 675 31259
helios

"Хелиос" АД
Севлиево 5400
Зона Изток 1 ПК 109
+359 675 31252
+359 675 31259
Факс: 0675 31277 
GSM: 0888353333
e-mail: helios_to@nat.bg